Detta kan en rörläggare hjälpa dig med

En rörläggare, även kallad VVS-montör och dylikt, är en yrkesutövare som specialiserat sig på att installera, reparera och underhålla rörsystem i bostäder, byggnader och industrier. De kan hjälpa privatpersoner likväl som företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med en rad olika tjänster.

Tjänster som utförs av certifierade rörläggare
Här följer några exempel på vad rörläggare och VVS-firmor som rörmokare stockholm kan hjälpa dig med.

Tjänster inom avlopp
• Installationer och service av vattenledningssystem
Detta inkluderar till exempel vvs och rörtjänster som att koppla in vattenledningar till kranar, diskbänkar, duschar, toaletter och andra vattenkällor. De kan också hjälpa till att fixa läckande vattenledningar och åtgärda andra problem som kan uppstå med vattenledningssystemet.

• Installera och reparera avloppssystem
Rörläggare kan också hjälpa till med att installera och reparera avloppssystem, inklusive rör som används för att transportera bort spillvatten och avfall. De kan hjälpa till att fixa läckande avloppsrör och åtgärda blockeringar som kan orsaka avloppsproblemen. Till dessa tjänster hör till exempel stamrenoveringar, stambyten och relining.

• Sanering av rörsystem.
Om ditt rörsystem har blivit förorenat kan en rörläggare hjälpa dig att sanera det och återställa det till full funktionsduglighet.

• Installation av vattenreningssystem
Om du vill förbättra kvaliteten på ditt kranvatten kan en rörläggare hjälpa dig att installera ett vattenreningssystem.

• Stämpling & besiktning av rörsystem
Du kan låta en VVS-specialist utföra stämpling av ditt rörsystem för att få reda på om det uppfyller gällande standarder och regler.

Tjänster inom värme och ventilation
• Installation av vattenburen värme
Installera ett vattenburet värmesystem för att värma upp ditt hus på ett energieffektivt sätt.

• Service och installationer av gasledningssystem
Många hus och byggnader använder gas som en bränslekälla för att värma upp vatten och lokaler samt för att använda i olika hushållsmaskiner. En rörläggare kan hjälpa till att installera nya gasledningar eller reparera ett befintligt system för gas.

• Hjälpa dig installera och utföra service av centralvärme- och ventilationssystem
Detta inkluderar att montera och koppla in radiatorer, värmeväxlare och andra komponenter för att säkerställa att lokalerna hålls väl uppvärmda och ventilerade.

Vitvaruinstallationer med mera
• Installera kyl- och frysskåp och andra vitvaror
En rörläggare kan enkelt och smidigt installera din kyl, frys, tvättmaskin och liknande vitvaror. Detta inkluderar att koppla in skåpen till vattenledningssystemet för att säkerställa att de fungerar som de ska.

• Installation av dusch, badkar och annan badrumsutrustning
• Installation av diskbänk och kökskranar
Du kan få hjälp att installera nya diskbänkar och kökskranar, blandare och dylikt i ditt kök.

Begär offerter från flera VVS-företag
Om du planerar att genomföra någon av ovanstående tjänster i din bostad är det bra om du begär in offerter från flera rörläggare. Jämför de olika erbjudanden du får och välj det som är bäst. Titta dock inte enbart på priset, väg också in erfarenhet och omdömen från tidigare kunder i ditt beslut.